ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนเพียงหลวง  18  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
         >>  ปี 2561  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่
เพียงหลวง  18  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี

เอกสารแนบ


Ċ
โรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน,
30 ส.ค. 2563 20:15
Ċ
31.pdf
(280k)
โรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน,
10 ก.ย. 2563 02:24
Comments