ติดต่อเรา : Contact

 
โรงเรียนเพียงหลวง  18  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี 
ที่อยู่  ตั้งอยู่เลขที่ 224/1  หมู่ 1 ต.ปากตม  อ.เชียงคาน  จ.เลย 42110
รหัสโรงเรียน 10 หลัก   :  1042520223
รหัส Smis 8 หลัก        :  42010112
รหัส Obec 6 หลัก        :  520223
โทร :091-054-1999  
E-mail :peangluang18@loei1.go.th

(เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนาจาน)

โรงเรียนบ้านนาจานแผนที่ (นำเข้าจาก Goo
gle Map)Comments