ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 18
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520223
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  520223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพียงหลวง 18
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Piengluang18
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   224/1   บ้านบ้านนาจาน
ตำบล :
  ปากตม
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042870158
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/10/2466
อีเมล์ :
  peangluang18@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากตม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:58:15 น.
)

 
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเพียงหลวง 18

 

นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18