โครงการเพียงหลวง  SMART STUDENT 
กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม วันที่  27 - 28  สิงหาคม  2562

      


กิจกรรมวันแม่โรงเรียนเพียงหลวง  18

กีฬาสานสันพันธ์ครอบครัวเพียงหลวง  9 สิงหาคม  2562 
      


ข่าวประชาสัมพันธ์ เลย 1

e-NEWS ข่าวกิจกรรม

e-NEWS ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-NEWS เผยแพร่งานวิชาการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น